Balıkesir Üniversitesi şehirle bütünleşmeye devam ediyor

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) tarafından yürütülen 'Yerinde Yönetimlerin Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Sürdürdüğü Kursların Öğrenciler Üzerindeki Etkileri' adlı araştırma projesinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili olarak Burhaniye Kaymakamlığı ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) tarafından yürütülen “Yerinde Yönetimlerin Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Sürdürdüğü Kursların Öğrenciler Üzerindeki Etkileri” adlı araştırma projesinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili olarak Burhaniye Kaymakamlığı ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

3 aylık süre için planlanan protokol, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’ın imzaları ile Burhaniye Kaymakamlığında kayıt altına alındı. İmza töreninde, Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Muhammed Şenyiğit hazır bulundu. Törende, 2013-2014 eğitim öğretim yılında 15 öğrencinin ebru kursu almasıyla başlayan Burhaniye Halk Eğitim Müdürlüğü etkileşiminin sürekli bir artışla pandemi öncesinde 378 öğrenciye kadar ulaştı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında ise 8 farklı kursta 450 öğrenciye ulaşma hedefi belirlendi. Öğrencilerin bu kurslara katılım düzeyi, kursların kalite ve standartlarının öğrenciler tarafından nasıl algılandığı, kursların öğrencilerin yaşam standardına katkıları ve kurslara katılan öğrencilerin Burhaniye’ye yönelik algılarındaki değişimlerin incelenmesi, önemli bir araştırma konusu olarak ortaya çıktı.

Burhaniye’de öğrenci konumunda olan bireylerin, yarın Burhaniye’nin turizm elçisi olacağı düşünüldüğünde, bu projenin gelecekte de katkı sunacağının öngörüldüğü, özellikle üniversitede sunulmasında zorluklar yaşanan sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler ile farklı dillerde eğitim imkanının sunulması, öğrencilerin kişisel gelişiminde oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Proje ile birlikte üniversite öğrencilerinin Burhaniye İlyas Arslan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açmış olduğu kurslara ilişkin kalite, çeşitlilik, yaşam standartları algılarının geliştirilmesi, üniversite ve halk eğitim ilişkisinin geliştirilmesine katkıda bulunulması ve öğrencilerinin Burhaniye algısını geliştirip geliştirmediğinin tespit edilmesi hususlarına da değinildi.

Bakmadan Geçme