Orman köylülerine güneşten elektrik desteği

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY desteklemeleri ile orman içi ve bitişiğinde yaşayan orman köylülerinin mevcut geçim kaynaklarını iyileştirici projeler yanında yeni ve alternatif projeler uygulanarak, ekonomik ve sosyal yönden güçlenmeleri sağlıyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY desteklemeleri ile orman içi ve bitişiğinde yaşayan orman köylülerinin mevcut geçim kaynaklarını iyileştirici projeler yanında yeni ve alternatif projeler uygulanarak, ekonomik ve sosyal yönden güçlenmeleri sağlıyor.

Orman Bölge Müdürlüğünce, lisanssız elektrik üretimi ile ilgili mevzuat değişikliği ile birlikte orman köylerinde farkındalık oluşturmak ve kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1,5 kw gücünde şebekeye bağlı çatı tipi güneş enerjisinden elektrik üretimi projesi uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda 23 ünite Erdek İlçesi Ballıpınar Mahallesi, 9 ünite ise İvrindi İlçesi Bozören Mahallesinde uygulandı. Çatı uygun olmak koşulu ile çatılara güneş panelleri kuruldu ve elde edilen elektrik, çift yönlü sayaçlarla şebekeye bağlandı. İdare müddeti 20-25 yıl olan bu sistem güneşlenme olduğu sürece elektrik üretecek. Tip proje olarak uygulanan bu projenin 15 bin 410 TL. ORKÖY Desteği 7 bin 590, TL. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile sağlanan GEF Desteği olmak üzere toplam 23 bin 000 TL.

Bu 23 bin 000 TL desteğin 10 bin 672 TL.si hibe olarak, geriye kalan kısmı faizsiz olup 7 eşit taksitte 7 yılda ödenecek. Uygulamanın yapıldığı Erdek Ballıpınar Mahallesinde ilk faturalar alındı ve mahsuplaşma ile birlikte elektrik sarfiyatı ile Vatandaşlar bir bedel ödemedi.

Orman köylülerine güneşten elektrik desteği
Orman köylülerine güneşten elektrik desteği
Orman köylülerine güneşten elektrik desteği
Orman köylülerine güneşten elektrik desteği
Orman köylülerine güneşten elektrik desteği
Orman köylülerine güneşten elektrik desteği

Bakmadan Geçme